Uniwersytet Warszawski, dbając o harmonijny rozwój uczelni, wspiera zarówno badania podstawowe, pogłębiające naszą wiedzę o otaczającym świecie, jak i stosowane, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.

Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję „Wpływ społeczny”, która odbędzie się w dniach  12-13 września 2015 r.